SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ni`ga verb neg nigit, pres. niger nig·erböja knäna från stående ställning som hälsning el. tack etc.; om flicka, i vissa samman­hang äv. om vuxen kvinna komm.nighambonig nu fint för tanten!hov­damerna neg djupt när drottningen gjorde entréniga (för ngn)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. nigha ’böja sig; buga sig; niga’; gemens. germ. ord av o­säkert urspr.; jfr benägen; nicka Subst.:vbid1-259057nigande, nigning