SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nihilis´m substantiv ~en nihil·ism·enå­sikten att ingen­ting verkligt existerar med ton­vikt på förnekande av värden och normer fil.pol.värdenihilismäv. all­männarehelt av­visande hållning hans totala svart­syn och nihilismurspr.en revolutionär rysk ytterlighetsrörelse som förnekade alla normer i politik, moral och konst histor.sedan 1807av ty. Nihilismus med samma betydelse; till lat. nih´il ’ingen­ting’