publicerad: 2021  
nio
även vardagligt
nie
räkneord
ni`o el. ni`e
grund­talet som är åtta plus ett
niosiffrig; nioårig; nioåring
de nio muserna; Sam­fundet De nio
spec. i ett ut­tryck för att något nästan all­tid ut­faller på ett visst sätt eller dylikt
NN är klar favorit i finalen – han slår sin mot­ståndare nio gånger av tio
spec. äv. klock­slaget nio vanligen på morgonen men äv. på kvällen
niodraget; nioföreställningen; nionyheterna; nioslaget; niotiden
jag kommer efter nio
spec. äv. i boxnings­sammanhang, i ut­tryck för att nätt och jämnt und­gå knockout­förlust
ta räkning till nio; komma upp på nio
äv. bildligt i ut­tryck för att nätt och jämnt und­gå katastrof
firman har flera gånger varit nära konkurs men på något sätt all­tid kommit upp på nio
i nio fall av tio se fall
belagt sedan 600-talet (runsten, Stentoften, Blekinge (Danmarks Runeindskrifter; Santesson)); runform niu, fornsvenska nio; gemensamt germanskt ord, mot­svarande bl.a. lat. nov´em 'nio'