publicerad: 2021  
nirvana nirvanat
nirvan·at
substantiv
[-va`-] äv. [-va´-]
till­stånd där personligheten ut­plånas (och människan upp­går i gudomen) in­om buddismen och hinduismen
upp­nå nirvana
äv. bildligt stor frid
belagt sedan 1875; av sanskrit nirvāna 'ut­slocknande; utplåning'