SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nitrö´s adjektiv ~t nitr·össom inne­håller kväve­oxider om gas admin.in­andning av nitrösa gaser kan orsaka hosta och and­nödsedan 1745av fra. nitreux med samma betydelse; till grek. nit´ron ’sal­peter; soda’