publicerad: 2021  
nod noden noder
nod·en
substantiv
1 fysik punkt, linje eller yta i ett svängande system, där svängningarna inte är märkbara särsk. vid s.k. stående våg­rörelse
bukar och noder
belagt sedan 1802; av lat. no´dus 'knut'
2 punkt där linjer förgrenar sig eller skär var­andra särsk. i diagram eller dylikt
den översta noden i träd­diagrammet
spec. om (tänkt) skärnings­punkt på himla­valvet vid läges­bestämningar etc.
spec. äv. om ställe på växt­stam som blad växer ut från
belagt sedan 1748 (astronomi)