SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
no`gsamt adverb nog|­samt1med på­fallande om­sorg vanligen an­tydande över­drift Nollhennes från­varo noterades nogsamtde und­vek nogsamt att hälsa på var­andrasedan 1561till lågty. nochsam ’till­räcklig’; till nog 2i allt­för hög grad ofta med an­tydan om negativa konsekvenser Nollhon fick nogsamt erfara att man inte kan lita på det som står i kvälls­tidningarsedan ca 1550