publicerad: 2021  
nokturi nokturin
substantiv
nokturi´
till­stånd då man vaknar en eller flera gånger varje natt på grund av urin­trängningar
många äldre lider av nokturi; nokturi kan ha stor in­verkan på livs­kvaliteten efter­som till­ståndet leder till dålig sömn
belagt sedan 1976