SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1nolla [nål`a] substantiv ~n nollor noll·an1siffran 0 mat.i bråket 20/50 kan nollorna strykasi engelskan ute­lämnas nollan till vänster om decimal­tecknetspec. om siffror i slutet av tal, för att an­tyda stort an­taldet kom med en nolla för mycket i slut­redovisningenav­ståndet till den närmaste stjärnan kan an­ges med en massa nolloräv. om före­teelse som kan betecknas med denna siffralägg inte in nollan när bilen är i rullningslå nollan till polisenfå en nolla i protokolletspec. i boll­spel i ut­tryck för att inte göra, eller inte släppa in, målspräcka nollanhålla nollansedan 1601till 1noll 2o­betydlig eller o­duglig person psykol.yrk.en upp­blåst nollaen hygglig nollaäv.studerande som går första terminen på teknisk hög­skola sedan 1728Slå nollan till polisen.Svensk titel på film av Alfred Hitchcock (1954)
2nolla [nål`a] verb ~de ~t noll·ar1noll­ställa vard.Nollnolla räkne­verketnolla ngtsedan 19352ut­sätta för nollning Nollsesenollning 2 nolla ngnsedan trol. ca 19703totalt ut­klassa och där­vid inte ge i­från sig ngt (vanligen game i tennis) till mot­ståndaren Nollhon lyckades nolla NN: 6-0, 6-0äv. (om mål­vakt)inte släppa in ngt mål nolla (ngn)sedan 19934totalt miss­lyckas och bli utan resultat spec. om att åka ut på begynnelsehöjden Nollde svenska stav­hopparna nolladenollasedan åtm. 1990Subst.:vbid1-259757nollande, nollning