publicerad: 2021  
nollning nollningen nollningar
noll·ning·en
substantiv
[nål`-]
1 koppling till nolledningen av en del av en elektrisk an­ordning som kan bli ut­satt för beröring
nollning (av något)
belagt sedan 1937
2 en invignings­procedur för studerande på viss ut­bildning in­om gymnasie­skolan eller hög­skolan (särsk. förr) med förnedrande in­slag
nollning (av någon)
tidigare kunde nollningen inne­bära att äldre studerande kränkte yngre kamrater; under nollningen ordnades aktiviteter som film­kväll, spel­turnering och pub­quiz
belagt sedan 1962