SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nolltolerans [nål`-] substantiv ~en noll|­toler·ans·enprincip som går ut på att polisen ska in­gripa även vid förhållandevis harm­lösa brott t.ex. klotter el. annan lindrigare skade­görelse samh.Stockholmspolisens sexveckorsförsök med nolltolerans mot våldet på krogarnaäv. ngt ut­vidgatnolltolerans mot bruk av alkohol bland högstadie­elevernolltolerans (mot ngn/ngt)sedan 1995