publicerad: 2021  
nomen nomenet, plural nomen el. nomina
nom·en·et
substantiv
[nå´-]
substantiv i äldre språkvetenskapliga beskrivningar äv. om adjektiv
nomen är vanligtvis huvud­ord i nominal­fraser
belagt sedan 1729; av lat. no´men 'namn'; jfr ur­sprung till namn