SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1not substantiv ~en ~er not·en1ofta plur. teckensymbol som an­ger en tons längd och (genom symbolens läge i ett not­system) höjd musikhalvnothelnotläsa noterspela efter noteri plur. äv. om not­häfteköpa noterspela utan noternoter (till ngt)efter notergrundligtskandal­matchen slutade med att tränaren skällde ut sina spelare efter noter vara med på noternaförstå, hänga medde presenterade sitt projekt för entusiastiska å­hörare som genast var med på noterna sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. nota; av lat. not´a ’märke; tecken’; jfr 1nota, notarie, notera 2an­märkning till text­ställe vanligen markerad med spec. tecken el. siffra och ut­skriven (i mindre stil) nederst på sidan el. efter huvud­texten bok.vetenskapl.JFRcohyponymnotapparat fotnotrandnotslutnotsvårare ord och ut­tryck förklaras i noternaden intressantaste upp­lysningen hittar man i en not på sidan 14en not (om ngn/ngt/SATS)sedan 16263officiellt budskap från en stat till en annan via diplomatiska kanaler ofta ut­tryckande protest dipl.notkrisnotväxlingprotestnotutrikes­ministern över­lämnade en not till den ryske ambassadörenen not (om ngn/ngt/SATS)sedan 1758
2not substantiv ~en ~ar not·enett rörligt fisk­redskap som består av ett fin­maskigt nät som dras genom vattnet så att fisken stängs in jakt.JFRcohyponym5vadcohyponym2varp 2 notlinanotströmmingnotvarpringnotdra notsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. not; nära besl. med nät
3not senåt