publicerad: 2021  
notera noterade noterat
verb
note´ra
1 skriva upp som stöd för minnet vanligen en­staka, viktiga upp­gifter, ofta siffer­uppgifter
någon noterar något/sats
någon noterar något
någon noterar sats
hon noterade bil­numret på bak­sidan av ett kuvert; han noterade namnen i sitt anteckningsblock
äv. upp­fatta, märka
noterade du om jag låste dörren?
spec. (ofta i retoriska vändningar) sär­skilt lägga märke till
man noterar en ned­gång i deltagar­antalet; noteras bör att han aldrig besvarade den sista frågan; det är värt att notera att NN tidigare talade mot förslaget
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska notera; av lat. nota´re 'ut­märka; an­märka', till not´a 'märke; tecken'; jfr ur­sprung till denotera, 1not 1
2 vanligen pass. el. perfekt particip an­ge all­mänt god­taget pris på någon (ofta abstrakt) vara, särsk. värde­papper eller dylikt
något noteras (i/till belopp)
något noteras (i belopp)
något noteras (till belopp)
något är noterat (i/till belopp)
något är noterat (i belopp)
något är noterat (till belopp)
dollarn noteras till rekordlåg nivå; premie­obligationer noteras inte dagarna närmast före dragningen; bo­lagets aktier var länge för lågt noterade
äv. i fråga om icke-ekonomiska värden
pensionärernas röster noteras högt i valtider
belagt sedan 1808
3 ofta pass. fast­ställa som resultat för någon tävlande eller dylikt
något noteras
laget noterades för sin elfte oavgjorda match
äv. all­männare
månadens högsta temperatur noterades i Böda på Öland
äv. om tävlande upp­nå som resultat
någon noterar något
hon noterade nytt person­bästa på distansen
belagt sedan 1901
4 ofta pass. introducera på börsen
något noteras (någonstans)
flera nya it-företag har noterats på börsen
belagt sedan 1887
noteranoterande, notering, notation