SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
novation [-∫o´n] substantiv ~en ~er nov·at·ion·enny­bildning ofta av abstrakt slag af.allmän kulturJFRcohyponyminnovation ut­trycket ”göra en pudel” är en av 2000-talets novationer i svenskansedan 1664av lat. nova´tio ’ny­bildning; förändring’; jfr innovation