SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nyansera [nyaŋse´rael.nyanse´ra] verb ~de ~t ny·ans·er·arofta perf. part. åstad­komma finare skiftningar i ngn fram­ställning etc., särsk. med avs. på begrepp, känslor e.d. komm.konstvet.JFRcohyponymavtona 1 en nyanserad beskrivningen nyanserad recensionäv.förändra, modifiera vanligen i dämpande riktning nyansera bilden av den svenska modellensenare ville han nyansera sitt skarpa ut­talandebestämmelserna var för rigida och behövde nyanserasnyansera ngt/SATSsedan 1798Subst.:vbid1-261149nyanserande, nyansering