publicerad: 2021  
nyorientering ny­orienteringen ny­orienteringar
ny|­orient·er·ing·en
substantiv
ny`orientering
orientering åt nytt håll särsk. i politiska samman­hang
en ny­orientering av öst­politiken
belagt sedan 1920