SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`återkallelig adjektiv ~t o|­åter·kalle·ligsom inte kommer att kunna ändras NollJFRcohyponymdefinitiv 1cohyponymorygglig när beslutet väl är fattat är det oåterkalleligtsedan början av 1400-taletSvenska Medeltids-Postillorfornsv. oaterkalleliker