publicerad: 2021  
oaktsam oaktsamt oaktsamma
o|­akt·sam
adjektiv
o`aktsam
oförsiktig vid an­vändning av före­mål
oaktsam (med/om något)
oaktsam (med något)
oaktsam (om något)
oaktsam (med någon)
eleverna var slarviga och oaktsamma med skolans materiel
belagt sedan 1657