publicerad: 2021  
oartig oartigt oartiga
o|­art·ig
adjektiv
o`artig
som (med­vetet) bryter mot veder­taget umgänges­sätt
oartig (mot någon)
det är oartigt att av­bryta folk när de talar; han hälsar aldrig och är all­mänt oartig
belagt sedan 1626