SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`barmhärtig adjektiv ~t o|­barm·härt·igsom visar (klander­värd) brist på förståelse och med­känsla admin.psykol.en sträng, ofta obarmhärtig kritikeräv. om handling e.d.en hård och obarmhärtig blickäv. bildligt om icke-levande före­teelserett obarmhärtigt ljus föll in genom fönstret och av­slöjade hennes rynkorobarmhärtig (mot ngn/ngt)sedan ca 1430Själens tröstfornsv. obarmhärtogher