publicerad: 2021  
obehag obehaget, plural obehag, bestämd plural obehagen
o|­be·hag·et
substantiv
o`behag
(känsla av) irritation, olust eller miss­nöje vid kontakt med något fysiskt el. psykiskt
obehagskänsla
obehag (av/över något/sats)
obehag (av något)
obehag (av sats)
obehag (över något)
obehag (över sats)
ett krypande obehag; ett växande obehag; ett starkt obehag; väcka obehag; känna obehag; rysa av obehag; de såg på tjur­fäktningen med en känsla av obehag; hon hade inte minsta obehag av sin åkomma
belagt sedan 1702