SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
observation [-∫o´n] substantiv ~en ~er ob·serv·at·ion·en(nog­grant och) upp­märksamt iakt­tagande komm.JFRcohyponymuppsikt observationsförmågaballongobservationhan togs in på sjuk­hus för observationproffsuppköparna hade honom under observationäv.iakt­tagelse, rön särsk. i natur­vetenskapliga och samhälls­vetenskapliga samman­hang väderobservationastronomiska observationeräv. om kommentar e.d. till ngt observeratrecensenten hade inga an­märkningar mot boken, bara ett par observationer i marginalenobservation (av ngn/ngt/SATS)sedan 1665av lat. observa´tio med samma betydelse; till observera