SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
obsole´t adjektiv, neutr. ~ ob·sol·etföråldrad admin.tid.en obsolet formuleringlandets auktoritära styrelse­sätt fram­stod som allt­mer obsoletsedan 1797av lat. obsole´tus ’ut­sliten; föråldrad’, till sole´re ’bruka’