SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`bunden adjektiv obundet obundna o|­bund·en1som har o­begränsad handlings­frihet särsk. betr. (känslomässig) relation till an­dra människor el. idéer admin.psykol.samh.JFRcohyponymoavhängig en fri och obunden yrkes­kvinnatidningen ville vara obunden av alla ideologiska hän­synäv. om handling e.d.som saknar varje slag av begränsning sam­talet flöt fritt och obundet (adv.)spec. i politiska samman­hangfri från direkt an­knytning till parti e.d. tidningen kallar sig ”obunden liberal”obunden (av ngn/ngt)obunden formse2form 1 sedan 16212som inte är sammanfäst med hård rygg om bok bok.SYN.synonymhvid745150häftad sedan 1669