publicerad: 2021  
obygd obygden obygder
o|­bygd·en
substantiv
o`bygd
ibland något ned­sättande glest bebyggd och av­lägsen trakt i förhållande till visst centrum
JFR avkrok
Lapp­lands obygder
belagt sedan 1734