SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`dödlig adjektiv ~t o|­död·ligsom aldrig dör om levande varelse (som tanke­experiment e.d.) admin.allmän värderingingen är odödligäv. ngt ut­vidgat (särsk. i religiösa samman­hang)prästen talade om människans odödliga själäv. bildligt, särsk.som aldrig kommer att glömmas en odödlig författareEvert Taubes odödliga visorsedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. odöþeliker