publicerad: 2021  
ode odet oden
od·et
substantiv
o`de
hög­stämd tanke- eller hyllningsdikt ofta med antika före­bilder
odediktare
ett ode (om någon/något/sats)
ett ode (om någon)
ett ode (om något)
ett ode (om sats)
ett ode (till någon/något)
ett ode (till någon)
ett ode (till något)
Schillers Ode till glädjen in­går i Beethovens kör­symfoni
äv. ut­vidgat hyllning
ett ode till Stock­holm
belagt sedan 1651; av grek. ode´ 'sång'; jfr ur­sprung till komedi, melodi, parodi, prosodi, tragedi
Ode till en grekisk urna. Svensk titel på dikt av John Keats (ca 1820)