SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`dling substantiv ~en ~ar odl·ing·enåt­gärder för att få (viss) växttyp att växa och förmeras allmän kulturjordbr.JFRcohyponymkultur 3 odling av grön­sakerdebatten kring kommersiell odling av gen­modifierade grödor i Sverigeäv.jord­område för upp­drivning av växter odlingarna höll på att växa i­genäv. om handling med ton­vikt på arbetet snarare än resultatetodlingsbidragnyodlingekologisk odlingbiodynamisk odlingstor­skalig odlingäv. i fråga om djurfiskodlingmusselodlingäv. med. (i sam­band med under­sökning)bakterieodlingblododlingför säkerhets skull tog de en odlingläkaren lät göra en odling av av­föringenäv. bildligtJFRcohyponymkultur 2 den andliga odlingen under den gustavianska tidenodling (av ngt)sedan 1748-50