publicerad: 2021  
odlingsgräns odlings­gränsen odlings­gränser
odl·ings|­gräns·en
substantiv
o`dlingsgräns
vanligen bestämd form sing. gräns bort­om vilken odling av kultur­växter inte är lämplig eller möjlig
den norra odlings­gränsen för höst­sådd går i närheten av Klarälven
belagt sedan 1873