SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`eldad adjektiv oeldat o|­eld·adsom inte värms upp om hus el. rum, särsk. så­dant med egen eld­stad NollJFRcohyponymouppvärmd byggnaden stod oeldad på vintern och härjades svårt av fuktenäv. om värme­källaflera av bras­kaminerna hade stått oeldade en längre tidsedan 1791