SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ofan´tlig adjektiv ~t o|­fant·ligsom har (i det närmaste) o­begränsad ut­sträckning admin.utstr.JFRcohyponymkolossalcohyponymväldig 1cohyponymgigantisk en ofantlig pyramidofantliga skogaren ofantlig stats­skuldäv. all­mänt förstärkandeen ofantligt läro­rik tid (adv.)sedan 1613av om­diskuterat urspr.; trol. ombildn. av äldre ofannelig ’form­lös’