SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
offen´tlig adjektiv ~t offent·lig1öppen eller till­gänglig för alla människor om samhälls­företeelse samh.MOTSATSantonymprivatantonymhemligantonymenskild 1 JFRcohyponymofficiell 2 för att sälja tidningar på offentlig plats krävs polis­tillståndförr var av­rättningar offentligaspec.som vem som helst äger till­träde till mot betalning e.d. offentliga konserteren offentlig till­ställningen offentlig auktionspec. äv.som försig­går i mass­medier den offentliga debattenspec. äv. i adverbiell an­vändningin­för all­mänheten eller in­för (många) an­dra människor ingen vågade offentligt kritisera chefen (adv.)en offentlig handlingsehandling 3 en offentlig hemlighetsehemlighet tvätta sin byk offentligtsebyk sedan 1613av äldre ty. offentlich med samma betydelse, till offen ’öppen’; jfr öppen 2som har att göra med statlig och kommunal verksamhet admin.af.samh.MOTSATSantonymprivatantonymenskild 1 den offentliga sektornned­skärning av de offentliga ut­gifternahon har haft en mängd offentliga upp­draghan är offentligt an­ställd (adv.)spec. i juridiska samman­hangsom har sam­band med staten offentlig rättoffentlig försvarareäv. mer konkretoffentliga byggnadersedan 1613