SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
offen`tlighetsprincip substantiv ~en offent·lig·hets|­princip·envanligen best. f. princip som inne­bär att statens och kommunernas makt­utövning ska stå under all­män in­syn och kontroll samh.diskussionen om offentlighetsprincipen kontra sekretess­bestämmelsernasedan 1931