publicerad: 2021  
offergärd offer­gärden
offer|­gärd·en
substantiv
[åf`-]
ålderdomligt el. litterärt något som ges som offer
belagt sedan 1764; 1808 i utvidgad bet.; till offer och gärd