publicerad: 2021  
ogräs ogräset
o|­gräs·et
substantiv
o`gräs
(på viss plats) oönskad växtlighet särsk. om örter på mark där annan gröda odlas
ogräsbekämpning; ogräsmedel
åkern besprutades mot ogräs; hon tyckte om att rensa ogräs i rabatten
äv. om en­staka art el. växt
mask­rosen an­ses vara ett ogräs
äv. bildligt om skadlig före­teelse
det rasistiska ogräset
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska ogräs; till o- och gräs