publicerad: 2021  
ohistorisk ohistoriskt ohistoriska
o|­hist·or·isk
adjektiv
o`historisk
historiskt osann
äv. som inte (på rätt sätt) tar hän­syn till historien
restaureringen av den medel­tida dom­kyrkan var egentligen helt ohistorisk
belagt sedan 1810