publicerad: 2021  
okunskap okunskapen okunskaper
o|­kun·skap·en
substantiv
o`kunskap
okunnighet
okunskap (om någon/något/sats)
okunskap (om någon)
okunskap (om något)
okunskap (om sats)
okunskap (i något/sats)
okunskap (i något)
okunskap (i sats)
för­domar som grundar sig på ren okunskap
belagt sedan 1812