publicerad: 2021  
olag ingen böjning
o|­lag
substantiv
o`lag
till­stånd av bristande funktions­duglighet
i olag
skrivaren hade råkat i olag; hennes mage var i olag
äv. bildligt
hans nerver var i olag
belagt sedan 1593; till o- och 2lag!!