publicerad: 2021  
omfördelning om­fördelningen om­fördelningar
om|­för·del·ning·en
substantiv
[åm`-]
fördelning på annat sätt
omfördelning (av något) (från någon/något) (till någon/något)
omfördelning (av något) (från någon) (till någon)
omfördelning (av något) (från någon) (till något)
omfördelning (av något) (från något) (till någon)
omfördelning (av något) (från något) (till något)
många krävde en om­fördelning av skattebördan till de låg­avlönades för­mån
belagt sedan 1945