publicerad: 2021  
ompröva omprövade omprövat
verb
[åm`-]
på nytt över­väga och ta ställning till viss fråga
någon omprövar något/sats
någon omprövar något
någon omprövar sats
om­pröva beslutet om ned­läggning
belagt sedan 1855
omprövaomprövande, omprövning