publicerad: 2021  
onus onuset, plural onus, bestämd plural onusen
onus·et
substantiv
o´nus
något ålderdomligt pålaga i form av skatt el. förpliktelse
fastighets­ägares skyldighet att hålla trottoaren ren är ett onus
belagt sedan 1669; av lat. on´us 'börda'