publicerad: 2021  
sångare sångaren, plural sångare, bestämd plural sångarna
sång·ar·en
substantiv
sång`are
1 (mans)person som sjunger vanligen yrkes­mässigt el. i organiserade samman­hang
sångarbroder; körsångare; operasångare; solosångare
musikanter och sångare; han är en ut­märkt sångare
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska sangare 'sångare; musikant'
2 ålderdomligt skald
belagt sedan 1300 (som tillnamn; (stadfästelse på gåva utfärdad av Sigmund Keldorsson och Filip Björnsson (Svenskt Diplomatarium)))
3 typ av liten slank, spets­näbbad tätting som har vacker, ofta varierande sång men vanligen oansenlig fjäder­dräkt
sångarna är insekts­ätare
belagt sedan 1839