publicerad: 2021  
opium opiumet el. opiet
opi·um·et
substantiv
o´pium
ett narkotiskt ämne som även an­vänds medicinskt för smärt­lindring
opiumhåla; opiumrus; opiumvallmo; råopium
vissa poeter har försökt höja sin skaparkraft genom att röka opium
belagt sedan 1572; av lat. op´ium; av grek. op´ion 'opium; vallmosaft'