SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
opkonst [åp´-] substantiv ~en op|­konst·enen modern konst­riktning som med geometriska element skapar ett dynamiskt spel av syn­villor konstvet.opkonsten lanserades om­kring 1960sedan 1965efter eng. op art, kortord för optical art ’optisk konst’