SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
orangeri [oran∫eri´el.oraŋ∫eri´] substantiv ~et ~er orang·eri·etupp­värmt växt­hus för över­vintring av träd av apelsin, fikon, myrten m.m.; nu­mera ofta om större så­dant, till­gängligt för all­mänheten trädg.orangeriet i Botaniska träd­gårdensedan 1705av fra. orangerie med samma betydelse; till oranger ’orangeträd; apelsin­träd’; till 1orange