publicerad: 2021  
oratorium oratoriet oratorier
or·at·ori·et
substantiv
[-o`r-] el. [-o´r-]
dramatiskt musik­verk för kör och solister med ackompanjemang vanligen till religiös text och särsk. av­sett för upp­förande i kyrka
oratoriekör; juloratorium
Haydns oratorium Skapelsen
belagt sedan 1739; av medeltidslat. orato´rium 'bön­sal; bönkapell', till lat. ora´re i bet. 'bedja'