SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ordning [å`rd-] substantiv ~en ~ar ordn·ing·en1knappast plur. regel­bundet in­bördes förhållande mellan o­lika före­mål el. mellan o­lika delar av ett före­mål; ibl. om normal, lugn situation utan bråk NollJFRcohyponymorganisation 1cohyponymsystem 1 ordningsmänniskalag och ordningbringa ordning i kartoteketdet var ordning och reda i garderobernahan har all­tid ordning på sina papperdet var svårt att hålla ordning i klassendemonstrationen an­sågs vara ett hot mot den all­männa ordningenpolisen kallades in för att åter­ställa ordningende besegrade trupperna retirerade i god ordningäv. med ton­vikt på (rätta) sättet att fördela före­teelser rumsmässigt el. i tids­följdförhandlingsordningmatordningrättegångsordningäv. om mer abstrakt fördelning etc.samhällsordningi laga ordningredo­visning sker i vanlig ordningför ordningens skull bör nämnas ...(i ADJ) ordningnådens ordning(lära om) vägen till frälsninggenom kallelse, upplysning, pånyttfödelse och helgelseordning på torpet god eller bättre ordningpå viss verksamhet e.d.med flera namn­kunniga personer i styrelsen blev det ordning på torpet vara i sin ordningvara helt riktigde försäkrade att budgeten var i sin ordning trots de o­förutsedda ut­gifterna sedan ca 1550bildn. till ordna 2knappast plur. lämpligt skick för funktion, upp­visande e.d. Nollhon gjorde i ordning en skål med salladhan försökte få ordning på apparaturenman hoppas kunna ställa i ordning den gamla idrotts­platsenhar ni kommit i ordning efter flytten än­nu?ordning (med/på ngn/ngt)sedan 16203särsk. i sammansättn. det att upp­rätta regel­bundet in­bördes förhållande NollJFRcohyponymorganisation 1 samordningunderordningöverordningsedan 15414normal eller beslutad följd tid.JFRcohyponym1tur 3 nummerordningturordningi rätt ordningi om­vänd ordningi kronologisk ordningnummer 8 i ordningenböckerna var upp­ställda i alfabetisk ordningvi tar ärendena i tur och ordningför vilken gång i ordningen säger han det?(i ADJ) ordning, ordningen (mellan ngra)sedan 17015(in­placering i) grupp efter nivå på rang­skala allmän värderingbiol.JFRcohyponymstorlekcohyponymrang storleksordningen skandal av första ordningenspec. om (stor) grupp i biologiska samman­hang, mellan familj och klassordningen rov­djursedan 15416typ om varelse el. före­mål vard.af.JFRcohyponymtyp 2 den hunden är en lustig liten ordningsedan 1855Någon djävla ordning ska det vara i ett parti.Carl-Henrik Hermansson i ett tal på Vänsterpartiet kommunisternas partikongress 1969, med anledning av splittringstendenserna i partiet