SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ordonnans [-an´sel.-aŋ´s] substantiv ~en ~er ordonn·ans·enmilitär som har till upp­gift att åka om­kring och över­lämna tjänste­meddelanden mil.yrk.ordonnanstjänstmotorcykelordonnanssedan 1708av fra. ordonnance ’ordning; före­skrift; ordonnans’, till ordonner ’före­skriva’, ombildn. av lat. ordina´re, se ordinera