SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`ren adjektiv ~t o|­renned­smutsad admin.hyg.hon blev smittad genom orena injektions­nålaräv.som inne­håller främmande, o­önskade ämnen extraktet var orent trots upp­repade filtreringaräv. bildligt, spec. om ton, färg, rytm etc.oren sångorena gulaktiga nyanserspec. äv.o­moralisk om person el. handling orena tankaräv.felaktig enl. ngn regel ett orent slagorent travoren hysehy sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. oren